Z našej činnosti

Silvo Krčméry Za komunizmu sa žilo lepšie? Bulletin NH

Dievčatá a ženy proti totalitám

Nedávny výskum na britských školách vyzdvihol, aké je dôležité podnietiť v deťoch filozofické otázky: „Čo je dobro, zlo? Prečo by som nemal klamať?“ Ukázalo sa, že žiaci v tejto konfrontácii nenadobudnú len vedomosti z humanitných vied, rapídne sa zlepšia aj v iných predmetoch. Projekt Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom už ôsmy rok núti žiakov uvažovať nad filozofickými témami, totalitnou propagandou, slobodou v neslobode. Pýtať sa dejinne i hodnotovo „nenápadných hrdinov“: Prečo boli vyhodení zo škôl, či na úteku za slobodou? Čo im dávalo silu v zápase s totalitou?

Predseda Nemeckého spolkového snemu na pôde Múzea komunizmu

Snaha občianskeho združenia Nenápadní hrdinovia o uchovanie odkazu osôb, ktoré trpeli v čase komunistickej totality, neostala nepovšimnutá. Svojou činnosťou zaujali predsedu Nemeckého spolkového snemu Norberta Lammerta. Ten navštívil 21. mája 2013 Múr nenápadných hrdinov na pôde Múzea zločinov a obetí komunizmu. Predseda Lammert si vypočul iniciátora vzniku múzea Františka Neupauera, ktorý mu priblížil miesto, kde sa nachádza spomínaný múr, ako aj osudy disidentov Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla.

Premietanie filmu Vrahom z povolania. Utrpenie sudcu Karla Vaša

Konfederácia politických väzňov Slovenska, Rozhlas a televízia Slovenska a Múzeum zločinov a obetí komunizmu Vás pozývajú na premietanie filmu Vrahom z povolania - utrpenie sudcu Karla Vaša spojené s diskusiou s režisérom tohto filmu Pavlom Palečkom, Milanom Píkom (syn Heliodora Píku, generála armády ČSR, ktorý bol v 50. rokoch procesne zavraždený) a česko-americkým publicistom a právnikom Ottom Ulčom.

Kedy: štvrtok, 23.5. o 16:30 hod.
Kde: Malá komorná sála Slovenského rozhlasu, RTVS, Mýtna 1, Bratislava.

Cestou solidarity

Nenápadní hrdinovia, OZ Vás pozývajú na stretnutie a diskusiu
CESTOU SOLIDARITY
(predstavenie osobnosti Štefana Barnáša, muža solidarity a zároveň poďakovanie za Pochod solidarity s prepustenými zamestnancami ÚPN z 18. januára 2012)