Múzeum zločinov a obetí komunizmu

Pohľad na sídlo MZOK z Námestia slobody. Autorom výzvy na vznik Múzea zločinov komunizmu na Slovensku z 25. novembra 2010 je predseda občianskeho združenia Nenápadní hrdinovia František Neupauer. Túto ideu podporili viaceré inštitúcie a takmer 3000 občanov SR. Tejto téme venovala pozornosť aj bývalá predsedníčka vlády SR Iveta Radičová, ktorá plánovala zriadiť Múzeum komunizmu v budove susediacej s Úradom vlády SR. Realizáciou bolo poverené Ministerstvo kultúry SR. Od tejto myšlienky však štát neskôr upustil, a tak bude múzeum fungovať iba z darov občanov a právnických osôb na báze občianskeho aktivizmu vďaka iniciatíve občianskeho združenia Nenápadní hrdinovia a podpore Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Totalitné obdobie výrazne ovplyvnilo dejiny našej krajiny a je veľmi dôležité, dokonca priam nevyhnutné, aby aj Slovensko malo dôstojnú inštitúciu, ktorá bude poukazovať na zločiny tejto éry a na jej obete. V prvej fáze sa chceme zamerať na zaznamenanie každého osudov nespravodlivo odsúdených (rehabilitovaných po Novembri '89).