Dievčatá a ženy proti totalitám

Nedávny výskum na britských školách vyzdvihol, aké je dôležité podnietiť v deťoch filozofické otázky: „Čo je dobro, zlo? Prečo by som nemal klamať?“ Ukázalo sa, že žiaci v tejto konfrontácii nenadobudnú len vedomosti z humanitných vied, rapídne sa zlepšia aj v iných predmetoch. Projekt Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom už ôsmy rok núti žiakov uvažovať nad filozofickými témami, totalitnou propagandou, slobodou v neslobode. Pýtať sa dejinne i hodnotovo „nenápadných hrdinov“: Prečo boli vyhodení zo škôl, či na úteku za slobodou? Čo im dávalo silu v zápase s totalitou? V duchu myšlienky: „Čo sa nenapísalo, to sa nestalo! Zaznamenajme príbeh človeka a prejavme vďačnosť tým, ktorí nám svojimi postojmi prinavrátili slobodu,“ žiacke tými (ZŠ a SŠ) majú napísať, audio-vizuálne zaznamenať príbeh nenápadného hrdinu (október 2016). Snažia sa pochopiť dobu neslobody, nadobúdajú prezentačné zručnosti. Slávnostná konferencia za účasti všetkých, ktorí sa do projektu zapoja bude v Bratislave (november 2016) za prítomnosti osobností, avšak jedna z nich, ktorá bola pri zrode tohto projektu, bude chýbať – Anton Srholec. Viac informácií aj na facebooku: Nenápadní hrdinovia. Plagát na stiahnutie (.pdf)