Študentská konferencia a predstavenie priestorov Múzea

09.30 Prezentácia 10.00 Otvorenie, príhovory hostí 10.15 Predstavenie súťažných prác 1. blok Jozef Mašlej, študent teológie odvedený do PTP a odsúdený za „vlastizradu“ Zuzana Petriľáková, Katarína Gáborová, Gymnázium sv. Moniky, Prešov Viliam Šimko a jeho spomienky v tieni šibenice Zuzana Kulišková, Patrik Mati, Gymnázium Varšavská cesta, Bilingválne gymnázium, Žilina Ján Zlatohlavý, perzekvovaný staviteľ kríža Lukáš Hatala, Martin Hatala, Gymnázium blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča, Prešov Darina Bancíková, prvá slovenská evanjelická farárka Barbora Sopoligová, Viktória Tóthová, Kristína Matulová, Evanjelická základná škola, Martin Jozef Sliepka a jeho prerušená cesta ku kňazstvu Natália Slotíková, Nicoletta Habšudová, Spojená škola sv. Jána Bosca, Nová Dubnica 11.00 Prestávka 11.15 Predstavenie súťažných prác 2. blok Profesor Rudolf Jurík, účastník levočskej vzbury Patrik Blatt, Simona Matejčeková, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza Elena Pobehová, odsúdená členka Tretieho rádu františkánov Milota Beňuchová, Dominik Harman, Gymnázium Varšavská cesta, Žilina Rodina Poláčkovcov a tajné tlačenie samizdatov Veronika Jamborová, Terézia Sedláková, Spojená škola sv. Jána Bosca, Nová Dubnica Vojak bez zbrane Róbert Uškovitš, odvedený do PTP Anna Holešová, Michal Viskup, Gymnázium Varšavská cesta, Žilina Muž modlitby, redemptorista Štefan Vasilík Juraj Kasarda, Ján Murdzik, Gymnázium, Stropkov 12.20 Zasadnutie čestnej poroty: Anna Záborská, František Mikloško, Ján Juráš 12.30 Slávnostné vyhodnotenie Vybraní študenti získajú za svoje práce vecné ceny od sponzorov projektu a pobyt v inštitúciách Európskeho parlamentu od europoslancov Petra Šťastného, Miroslava Mikolášika a Anny Záborskej. 13.00 Záver 13.15 Obed pre študentov a pozvaných hostí 15.00 Návšteva Tragických miest pamäti s účastníkmi konferencie Múzeum zločinov a obetí komunizmu (a iných totalitných ideológií) Piatok, 16.11.2012 Miesto: Námestie slobody 3, Bratislava 16.30 predstavenie priestoru pripravovaného Múzea zločinov a obetí komunizmu a spustenie internetovej stránky www.muzeumkomunizmu.sk 17.00 diskusia s pozvanými hosťami 18.30 občerstvenie Sobota, 17.11.2012 9.00 Devín – Brána slobody: Stretnutie s politickými väzňami, podujatie pripravuje Konfederácie politických väzňov Slovenska