Barbarstvo ducha V.: S.O.S. 20. storočie

**Barbarstvo ducha S.O.S. 20. storočie (slovo-obraz-svedectvo)** Seminár sa uskutoční v dňoch **19.-20. septembra 2014 v Bratislave** (začiatok v piatok o 16.00 hod, záver v sobotu o 16.00). Odbornými prednášateľmi budú historici a didaktici z Českej republiky, Talianska a Slovenska. Hlavné témy, ktoré budú na seminári prezentované prostredníctvom prednášok i workshopu: Pamäť a dejiny na príklade osudov slovenských Židov, Komiks a možnosti jeho využitia vo vyučovacom procese, skúsenosti z práce na mimoškolských projektoch, stretnutie s autentickými svedkami perzekúcií, návšteva výstavy k výročiu pádu železnej opony v Kitsee –Rakúsko, výstava dejín 20. storočia od nemeckých partnerov. Seminár je vhodný pre učiteľov dejepisu, etiky, občianskej i náboženskej výchovy. **Prihlásiť sa možno do 16. 9.2014** e-mailom na adrese: seminar.bd5@gmail.com, alebo telefonicky 0903 723 164 – Marta B. Košíková. Ubytovanie a stravu hradia organizátori. Veríme, že Vás v roku 25. výročia Nežnej revolúcie táto ponuka osloví a môže prispieť k zlepšeniu vyučovacieho procesu na Vašej škole. - [Presný program seminára a všetky podrobnosti si môžete stiahnuť tu (.doc)](http://www.november89.eu/wp-content/uploads/2014/09/S.O.S-Barbarstvo-duc...) - [Program (.pdf)](http://www.november89.eu/wp-content/uploads/2014/09/BD5-PROGRAM.pdf) - [Pozvánka na stiahnutie (.jpg)](http://www.november89.eu/wp-content/uploads/2014/09/BD_5_2014.jpg)
Kľúčové slová: