Otvorenie Múzea zločinov a obetí komunizmu

Dňa 16. novembra, v predvečer výročia Nežnej revolúcie, otvoria aktivisti z OZ Nenápadní hrdinovia v spolupráci s Konfederáciou politických väzňov Slovenska (KPVS) Múzeum zločinov a obetí komunizmu na pôde VŠ sv. Alžbety (Námestie slobody 3, Bratislava).

Múzeum bude fungovať do marca budúceho roka v režime tzv. „skúšobnej prevádzky“. „Pripravujeme spustenie internetovej stránky www.muzeumkomunizmu.sk, predstavíme priestory, prvé exponáty a so študentmi navštívime tragické miesta pamäti (budova U dvoch Levov, pamätník Sviečkovej manifestácie),“ uviedol František Neupauer, predseda OZ Nenápadní hrdinovia. „V najbližšom období sa ďalej sústredíme na hľadanie finančných podporovateľov.“

Cieľom múzea a jeho zakladateľov je zmapovať životné osudy 70- tisíc odsúdených a po Novembri 1989 rehabilitovaných politických väzňov i ďalších obetí komunistického režimu. Už niekoľko rokov sa jeho členovia venujú prednáškovej a odbornej činnosti súvisiacej so zaznamenaním životných osudov nenápadných hrdinov. „Na Slovensko sme priniesli výstavu o Berlínskom múre, ktorú videlo okolo 15 tisíc študentov priamo na školách. V roku 2011 bol náš projekt stretnutí mladých s bývalými politickými väzňami označený za dobrovoľnícky projekt roka,“ dodal Neupauer.

Prvými návštevníkmi múzea budú študenti – účastníci 4. ročníka študentskej konferencie Nenápadní hrdinovia a obete komunistického režimu.

S myšlienkou vzniku Múzea zločinov komunizmu prišlo ešte v roku 2010 Fórum kresťanských inštitúcii (FKI), ktoré spustilo na internete petíciu za jeho vznik. Túto výzvu podporilo niekoľko tisíc ľudí. Následne sa myšlienky ujala vláda Ivety Radičovej, ktorá poverila Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s Ústavom pamäti národa vypracovať ideový základ múzea. Po predčasných voľbách však súčasné vedenie rezortu kultúry upustilo od príprav Múzea komunizmu. Argumentovalo nedostatkom finančných prostriedkov. Po zastavení príprav múzea ministerstvom kultúry sa iniciatívy ujali členovia OZ Nenápadní hrdinovia v duchu stanov združenia.

Informoval Ján Kušnirík, OZ Nenápadní hrdinovia